10.00 TND

المناهج وتقنيات البحث في علم الاجتماع

عّزالّدين دخيل

ت.د.م.ك. : 0-510-37-9973-978

سنة النشر :  2009

عدد الصفحات :  144

الحجم (صم) : 15.5*24

Catégorie : Sociologie

Description

منــاهج البـحث – تقنيــات البحث – منهجّيــة المشروع -البحـث الاجتماعي : مراحلـه – البيبلوغرافيا.